17.30 + Krystyna Reszczyńska /p/
18.00 + Jadwiga Blongiewicz /p/
18.00 + Sławomir Krzysztof Kręciejewski w 4 rocznicę śmierci – żony i synów /Ks. Kapelan/