17.30 + Mieczysława Sobek – gregorianka
18.00 + Stefania Łukaszewska /p/