17.30 + Halina, Stanisław i Katarzyna oraz dziadkowie Kowalak
18.00 + Mieczysława Sobek – gregorianka
18.00 + Zbigniew Ziarko (5 rocz.)