17.30 + Mirosław Błaszczak /p/
18.00 + Julian, Filomena, Marianna Kicińscy, Ryszard i Janina Sobolewscy