17.00 Dziękczynna za cały miniony rok z prośbą o błogosławieństwo dla małżeństwa Kopera