17.30 + Krzysztof Mańkowski /p/
18.00 + Stanisław Krajewski /p/