17.30 + Krystyna Gzylewska (1 rocz.) i Henryk Gzylewski
18.00 + Jan Siedlich – od pracowników SP w Nowej Górze