17.30 + Franciszek Ciosek (10 rocz.)
18.00 + Barbara Klimkiewicz /p/