17.30 + Stanisław Krajewski /p/
17.30 + Mieczysław Murawski /p/
18.00 + Tadeusz Grochowalski /p/
18.00 + Edward, Zofia, Józef, Marian i Marcin Wilamowscy