17.30 + Genowefa, Blandyna, Zygmunt Kubińscy, dziadkowie Chyrzyńscy i Zawodniak
18.00 + Zbigniew Nowicki (2 rocz.), rodzice Zofia i Kazimierz Nowiccy oraz Zofia Chmielewska