17.30 + Marek Nowakowski /p/
17.30 + Stanisław Krajewski /p/
18.00 + Stanisław Turbaczewski (5 rocz.)