17.30 + Andrzej Adamiak (imieninowa)
18.00 O błogosławieństwo Boże dla Urszuli i Adama oraz ich dzieci
18.00 O błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej dla Łukasza z okazji 25 urodzin i jego rodziny