17.30 + Eugeniusz Żółtowski (rocz.)
17.30 + Stefania, Józef i Jerzy Petera
18.00 + Krzysztof Mańkowski – od rodziny Marcinkowskich