17.30 + Mirosław Durczyk /p/
18.00 + Piotr Pikała w 11 rocznicę śmierci