17.30 + Mirosław Jeziak /p/
18.00 + Barbara Łaciak /p/