17.30 + Stanisław Krajewski /p/
18.00 + Stanisław, Jan-Wojciech Jakubowscy, Franciszka i Wacław Belewicz