17.30 + Jerzy Lewandowski /p/
17.30 + Tadeusz Grochowalski /p/
18.00 + Krzysztof Mańkowski /p/