17.30 + Bolesław i Krystyna Szawaryn
18.00 + Dziadkowie Władysława i Józef Korzeniewscy, Stanisław Korzeniewski, Helena i Antoni Fontańscy