17.30 + Ewa Rajewska w 30 rocz. śm. – od męża z Płocka
18.00 + Rodzice i Dziadkowie Majczyk i dziadkowie Białek