17.30 + Krzysztof Mańkowski /p/
18.00 + Helena (rocz.), Stanisław, Kazimierz, Józef, Waldemar i Janina Krysińscy, Marianna i Aleksander Bystroń