17.30 + Andrzej Laszczko /p/
17.30 + Irena ( 1 rocz) i rodzina Przybyłowskich
18.00 o Boże błogosławieństwo dla sióstr Pasjonistek