17.30 + Krzysztof Mańkowski – od r. Marcinkowskich
18.00 + Grzegorz Jasiński w 16 rocz. śm.