17.30 + Helena, Stanisław i Mirosław Zambrzyccy – od rodziny
18.00 + Kazimierz Zwolak – od żony i dzieci