17.30 + Rodzice Stanisława (im.) i Kazimierz Kędzierscy
18.00 + Janina i Adam Zalewscy, rodzina Kowalskich