17.30 + Tadeusz Grochowalski /p/
18.00 + Zofia Kamińska /p/