17.30 + Robert Wiśniewski /p/
18.00 + Andrzej Kuskowski /p/