17.30 + Jerzy Żelechowski – od żony i córek
18.00 + Krzysztof Mańkowski – od r. Marcinkowskich