17.30 + Tadeusz, Barbara Jarczyńscy, Danuta i Sławomir Lewandowscy, Jerzy Jarczyński
18.00 + Tadeusz, Regina i dziadkowie Zalewscy