17.30 + Franciszka Belewicz /p/
18.00 + Celina Kępczyńska w 10 rocznicę śmierci – od męża z dziećmi