17.30 + Karol (rocz.) i Jadwiga Kwiatkowscy
18.00 + Anna, Tadeusz i Roman Woźniak