17.30 + Zbigniew Fabrykiewicz – od rodziny
18.00 + Jan Kowalski (3 rocz.)