17.30 + Marianna i Stanisław oraz cała rodzina Najmół
18.00 + Julian i Jadwiga Wanowicz