17.30 + Mirosław Durczyk /p/
18.00 + Sławomir Wojciechowski /p/