17.30 + Antonina, Leon i dziadkowie Kowalscy
18.00 + Anna, Zygmunt, Tadeusz i Henryk Bereszczyńscy