17.30 + Gustaw Marcinkowski w 7 rocz. śm.
18.00 o błogosławieństwo Boże dla Emila
18.00 + Zdzisław Siedlich (8 rocz.), dziadkowie Stanisława i Jan Siedlich