17.30 + Marek Krzemiński /p/
18.00 + Regina i Zygmunt Skrzyńscy
18.00 + Stanisław Jasiński w 7 rocz. śm.