17.30 + Stanisław Kurczewski /p/
18.00 + Anna Dublewska /p/