17.30 + Jerzy Kowalski w 1 rocz. śm.
18.00 + Józef Borucki w 1 rocz. śm.