16.00 ślub
17.00 ślub
18.00 + Rodzice Krysińscy, bracia Kazimierz i Józef oraz Marianna i Aleksander Bystroń