17.30 + Halina i Józef Kowalscy, Kazimiera Petekiewicz
18.00 + Stanisław Kurczewski /p/