17.30 + Elżbieta Matusiak w 1 rocz. śm.
18.00 + Rodzice Zdunowscy