17.30 + Krystyna Reszczyńska /p/
18.00 + Regina i Tadeusz Zalewscy oraz dziadkowie Kolczyńscy