17.30 Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o łaskę zdrowia i szczęśliwe rozwiązanie
17.30 + Mirosław Rosiak /p/
18.00 + Henryk Fersz /p/