17.30 + Barbara Miąsek, Janina i Stanisław Miąsek
18.00 + Stanisław Kurczewski /p/
18.00 + Ryszard Sobek /p/