17.30 O błogosławieństwo Boże dla Ewy, Gniewomira, Juliana, Tymoteusza i Jakuba
17.30 + Piotr Pikała w 11 rocznice śmierci
18.00 + Franciszek Giżyński