17.30 + Marianna Bystroń w 7 rocz. śmierci
18.00 + Rodzice i bracia Krysińscy, Marianna i Aleksander Bystroń