17.30 + Wiesław Kurnicki /p/
18.00 + Jan Siedlich /p/