17.30 + Henryka Skrzyńska
18.00 + Rodzice Bronisława i Kazimierz Jakubowscy, Krystyna i Karol Sulkowscy, Marianna, Tadeusz, Czesław, Jadwiga, Alina i Zygmunt Jakubowscy, Regina i Henryk Jędrzejak, dziadkowie Krzemińscy