17.30 + Rodzice Stanisława (20 rocz.) i Kazimierz Kędzierscy
18.00 + Władysław Ślusarz (20 rocz.) i dziadkowie Ślusarz