17.30 + Wiesław Kurnicki /p/
18.00 + Barbara Koziel /p/